Topic: Forum dla kierowców - Pierwsze takie forum w sieci!

Witaj!

Forum, na którym się znajdujesz, dedykowane jest wszystkim kierowcom. Docelowo forum ma skupiać wokół siebie fanów czterech kółek z całej Polski. To, w jakim kierunku forum będzie zmierzać, będzie zależeć głównie od użytkowników forum dla kierowców - to użytkownicy mają tworzyć forum, bo ono same z siebie nie będzie istnieć. Pamiętajmy zatem, aby chętnie współdziałać przy budowaniu największego forum dla kierowców w polskim Internecie.

Do usłyszenia na forum!

Raptus - Administrator Forum-Kierowcow.pl

* Kierowca - osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym. Określenie kierowca oznacza również zawód osoby, która zajmuje się odpłatnym przewozem ludzi bądź towarów pojazdami samochodowymi. [http://pl.wikipedia.org/wiki/Kierowca]

Re: Forum dla kierowców - Pierwsze takie forum w sieci!

WYMIENIę DOśWIADCZENIA I SPOSTRZEżENIA O PRACY W FIRMIE TRANSWEK Z TOPOLI SZLACHECKIEJ.

Re: Forum dla kierowców - Pierwsze takie forum w sieci!

PROPONUJę ZAłOżYć ZWIąZEK ZAWODOWY KIEROWCóW TRANSPORTU .JAKIE MACIE ZDANIE NA TEN TEMAT.