Re: Karta kierowcy...

Garść informacji na temat karty:

Karta kierowcy

Karta ta umożliwia identyfikację kierowcy i przypisanie do odpowiedniej osoby danych dotyczących przejazdów rejestrowanych przez moduł tachografu.

Na karcie kierowcy zapisywane są dane dotyczące przejazdów wykonanych przez określonego kierowcę.

Karta kierowcy wydawana jest na okres 5 lat, ale nie na dłużej niż okres ważności prawa jazdy posiadanego przez kierowcę.

Natomiast co do opłaty za kartę kierowcy to w 2008 roku było to 150 zł + 22% VAT = 183,00 zł